L'Ajuntament de Cabrils aprova el pressupost municipal per a l'any 2017

El Ple de l’Ajuntament de Cabrils, que es va celebrar el proppassat dijous 24 de novembre, va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2017 que ascendeix a la quantitat de 10.129.745,31 euros amb els vots a favor de CiU, MUC i PSC, el vot en contra d’ERC i l’abstenció del PP.

Del pressupost previst per al 2017, un total de 9.152.520,37 euros aniran destinats a l’Ajuntament; una xifra que suposa un 10,34% més respecte al pressupost del 2016, que pujava a la quantitat de 8.294.468,00 euros. Per altra banda, el pressupost de l’Organisme Autònom Escola Bressol serà de 606.815,80 euros, mentre que pel Museu-Col·lecció Municipal es destinaran 26.700,00 euros i per a la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A. (SEIPRO), 343.709,14 euros.

El regidor d’Hisenda, Manel Pérez, va ser l’encarregat de presentar la proposta de pressupost al Ple. En la seva intervenció va destacar la importància del pressupost permantenir el nivell dels serveis públics, enfortir el benestar, reforçar les infraestructures municipals, la via pública i un entorn urbà de qualitat, promoure la cultura, potenciar l’esport, la promoció econòmica i turística i la participació ciutadana, millorar la seguretat ciutadana i apostant per un Ajuntament transparent i compromès amb la implementació de les noves tecnologies.

Pérez també va destacar que el pressupost municipalcompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, així com el límit d’endeutament, i s’ha elaborat amb criteris de prudència en quant a la previsió dels ingressos”, els quals es preveuen lleugerament superiors als d’aquest any 2016, i quepretén donar resposta a les necessitats del municipi a partir de la distribució dels recursos econòmics i financers obtinguts dels tributs i de les aportacions de les administracions supramunicipals”.

Per al pròxim any, la proposta de pressupostos incrementa la dotació econòmica en algunes àrees sense que s’hagi elevat la pressió fiscal al contribuent. Les àrees que han augmentat el seu pressupost són les de serveis socials i de la dona, joventut, cultura i festes, participació ciutadana, societat de la informació, promoció econòmica, informació i promoció turística, infraestructures i via pública, tractament de residus, medi ambient, parcs i jardins, seguretat i ordre públic, administració general i fons de contingència. També destaca l’augment del pressupost per a les instal·lacions esportives durant l’any 2017, destinat principalment a la gestió directa del Complex Esportiu Municipal.

COMPARTIR A
Share Button