L'Ajuntament de Cabrils implementa el servei de tràmits en línia amb certificat digital per millorar la seguretat

L’Ajuntament de Cabrils ha implementat el servei de tràmits en línia amb certificat digital per tal de garantir la seguretat de tots aquells veïns i veïnes del municipi que necessitin realitzar tràmits a través d’Internet, adaptant-se així a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

D’aquesta manera, des d’aquest dijous 17 de novembre serà necessari disposar del certificat digital per realitzar qualsevol tràmit en línia a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Cabrils.

El certificat digital permetrà identificar l’usuari electrònicament i per accedir-hi seran vàlids els següents certificats: eDNI, FNMT-CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i CATCert (Agència Catalana de Certificació).

L’ús del certificat digital permet garantir la identitat d’una persona a Internet, i qui en disposi d’un podrà identificar-se, realitzar tràmits en línia  i signar documents de forma segura i amb validesa legal.

Podeu obtenir més informació sobre els tràmits en línia que ofereix l’Ajuntament en el següent enllaç.

COMPARTIR A
Share Button