L'Ajuntament de Cabrils aprova una ordenança per detectar els immobles buits i promoure el lloguer i venda d'habitatges

L’Ajuntament de Cabrils ha aprovat una ordenança per tal de detectar quins són tots aquells habitatges del municipi que romanen permanentment desocupats sense causa justificada causant un seguit de problemàtiques al municipi.

Aquesta ordenança reguladora del procediment sobre la verificació dels habitatges buits es va aprovar en el darrer ple municipal del passat 27 d’octubre amb un total d’11 vots a favor (CiU, MUC, ERC i PSC) i el vot en contra del PP.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament treballarà per detectar quins són aquells habitatges que romanen permanentment buits i d’aquesta manera promoure el parc d’habitatge, sigui a través del lloguer o venda de vivendes.

Tanmateix, amb l’aprovació d’aquesta ordenança no fiscal que dóna origen a l’ordenança fiscal 33 (OF33), des de l’Ajuntament es pretén actuar per recuperar la funció social de l’habitatge així com evitar que els immobles abandonats puguin generar un seguit de problemàtiques tant de salubritat com de seguretat o de convivència que massa sovint afecten el conjunt de la societat.

D’aquesta manera, tots aquells habitatges que faci més de dos anys que estan desocupats es podran declarar habitatges buits i per tant es podrà lluitar per transformar una realitat que pot beneficiar a Cabrils i la seva gent.

Aquesta proposta, sorgida arran d’una iniciativa del MUC que el govern local va assumir ràpidament, dóna resposta a una realitat existent avui dia al municipi. I és que des de l’Ajuntament s’han constatat una sèrie de circumstàncies derivades o correlacionades amb l’existència d’habitatges buits i l’ús anòmal dels mateixos que motiven i justifiquen entre altres accions aquestes ordenances.

Així mateix, des del consistori es considera que és necessari tenir detectats i inventariats tots els habitatges buits desocupats permanentment i les problemàtiques associades a l’ús anòmal d’aquests, així com declarar aquesta circumstància, incoar els expedients corresponents i ordenar la resolució de les problemàtiques associades a aquests.

Ara, amb l’aprovació de l’ordenança reguladora del procediment sobre la verificació dels habitatges buits, tot això serà possible i com a resultat es podrà promoure la incorporació al parc d’habitatges recuperant així la seva funció social en un context com l’actual en què l’accés a l’habitatge es troba sovint limitat.

COMPARTIR A
Share Button