Comunicat de l'Ajuntament de Cabrils en resposta a un escrit sobre l'accés a la informació pública (2a part)

El Govern municipal fa pública tota la documentació del procés de reclamació i mediació, un cop la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) l’ha resolt per satisfacció extemporània, tal com ja vam avançar en el comunicat publicat el darrer 31 d’agost al nostre web.

La documentació és aquesta:

- L’Ajuntament va rebre una petició d’informació d’aquest organisme, en data 12 d’agost, en relació a la reclamació d’ERC-AM d’un “llistat digital en format excel o que es pugui carregar amb un full de càlcul de la relació de factures del 2015”.

- El 17 d’agost, vam procedir a donar resposta a la sol·licitud de la GAIP tot informant de les raons per no haver lliurat la relació de factures en un primer moment. També els vam informar que en disposar, a través del seu document, del coneixement precís per procedir a fer aquest llistat de manera gairebé automàtica, procedíem a lliurar immediatament la relació de factures del 2015 en format digital i obert al grup d’ERC-AM. El mateix 17 d’agost, el Regidor de Participació, Transparència i Regeneració institucional, va enviar un correu al portaveu d’aquest grup municipal amb la relació de factures.

- Atès aquest lliurament, el 5 de setembre, el Govern municipal ha rebut la resolució d’aquest organisme on es notifica que la reclamació perd el seu objecte en lliurar l'Ajuntament la informació reclamada i finalitza el procediment sense haver de fer cap pronunciament sobre el fons.

Un cop més, aprofitem per convidar-vos que visiteu el nostre Portal de la Transparència i el web de l’Ajuntament. També us demanem que feu les vostres aportacions per avançar conjuntament en el camí de la transparència, el bon govern i una implicació activa en la política del nostre municipi, ja sigui presencialment a les oficines de l'Ajuntament o a través de bustia@cabrils.cat.

COMPARTIR A
Share Button