L'Ajuntament de Cabrils inicia una campanya de control dels gats de carrer

L’Ajuntament de Cabrils impulsa CER Cabrils, un nou projecte pel control de gats de carrer. Aquest model consisteix a crear i respectar les colònies controlades de gats de carrer que es formin.

La presència de gats al carrer és habitual en tots els municipis. La majoria són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge. Són animals sense cap mena de control en un estat sanitari i nutricional deficient i que es reprodueixen amb facilitat.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit aplicar un model de colònies controlades de gats que permeti gaudir de la presència d’aquests animals a la ciutat, al mateix temps que disminueixen els problemes de superpoblació i es garanteixi una adequada integració a la realitat urbana.

El model CER consisteix en la captura, esterilització i retorn sobre les colònies de gats naturals, grups de gats ja existents que conviuen en un espai. Un cop capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i se’ls retorna a l’espai on van ser capturats.

La finalitat de la creació d’aquestes colònies controlades de gats és tenir-los controlats en un punt concret i evitar la seva reproducció. Per això és important que tothom respecti la prohibició de donar menjar als gats fora de la zona que l’ajuntament ha habilitat expressament, de manera que els animals s’acostumin i quedin recollits en aquella zona.

COMPARTIR A
Share Button