La plaga del 'Tomicus' afecta unes 500 hectàrees de pinedes del Maresme

Una part significativa de les pinedes del Maresme, especialment les del pi pinyer, presenten un estat fisiològic preocupant, amb molts arbres en mal estat o morts.

Les causes d'aquest mal estat són, per una banda, les condicions estructurals: sòls prims, amb molt pendent i poca capacitat de retenir aigua i nutrients, i per l’altra, la meteorologia determinada pel canvi climàtic, amb sequeres, temperatures mitjanes més altes, onades de calor, pedregades. També afecta l’elevada densitat d’arbres per superfície i la falta de gestió forestal.

Aquests factors han generat arbres vulnerables, i això ha permès que arbres aparentment resistents a les plagues, siguin atacats ara per insectes i fongs. Entre ells destaca el Tomicus destruens, un escarabat perforador que generalment afecta als pins afeblits.

Actualment hi ha unes 500 hectàrees afectades, i si no s’actua adequadament, es continuaran afectant noves pinedes sensibles, incrementant el risc d’incendi forestal per acumulació de combustible mort al bosc, i el risc d’inundacions en reduir-se l’aigua de pluja retinguda al bosc.

Per evitar aquesta plaga la millor mesura és evitar la presència d’arbres afeblits afavorint que les pinedes estiguin amb la màxima vitalitat possible. Per aquesta raó, els tractaments silvícoles són la mesura preventiva més eficaç.

Si teniu arbres afectats en boscos en sòl urbà, consulteu el Protocol d’actuació pels pins situats en sòl urbà i si els teniu en boscos en sòl forestal, consulteu el Protocol d’actuació pels pins situats en sòl forestal.

COMPARTIR A
Share Button