L'Ajuntament de Cabrils obre una segona convocatòria del Pla d'Ocupació

L'Ajuntament de Cabrils ha obert una nova convocatòria dins del Pla Local d'Ocupació per la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu/iva.

Aquest pla es realitza gràcies a l'aportació que la Diputació de Barcelona destina als municipis de la província mitjançant el "Programa complementari de foment a l'ocupació i suport a la integració social" que forma part del pla de la "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Les persones interessades i que compleixin tots els requisits poden presentar la sol·licitud mitjançant el registre general d'entrada de l'Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria és divendres 13 de maig de 2016 a les 14.00 hores. Finalitzat aquest període, es revisaran els requisits d'accés i la documentació aportada i s'anunciarà la nova incorporació.

Aquesta nova convocatòria s'ha obert ja que en l'anterior procés selectiu per la contractació d'un tècnic/a en TIC, cap dels aspirants va superar la qualificació mínima de 5 punts. Per aquest motiu, l'òrgan seleccionador ha acordat deixar desert el lloc de treball i optar per la selecció d'un/a auxiliar administratiu/iva.

Podeu trobar més informació sobre el Pla Local 'Ocupació de 2016 en el següent enllaç

COMPARTIR A
Share Button