Estudi sobre la titularitat dels camins de Cabrils

La Diputació de Barcelona ha realitzat l'estudi sobre la titularitat dels camins del municipi de Cabrils, un treball encarregat per l'Ajuntament davant els dubtes sobre la titularitat pública o privada d'alguns dels camins. L'estudi ha estat lliurat pel diputat Jordi Fàbrega a l'alcaldessa de Cabrils, Avelina Morales. 

Aquest document recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el procés d'investigació de la titularitat pública o privada dels camins del municipi i facilita les fonts d'informació que s'han utilitzat. Així, per cadascun dels camins investigats, es defineixen els trets fonamentals i les fonts documentals a partir de les quals es pot justificar la seva titularitat, ja sigui pública o no, i es realitza una fitxa amb els document que sostenen la investigació duta a terme.

Per aquest estudi s'han investigat cinc camins, que figuren al Catàleg de camins municipals de Cabrils, i que l'Ajuntament va demanar investigar. Cal destacar que aquest tipus d'estudis parteixen de la base del coneixement dels propis ajuntaments i busquen contrastar la informació amb diferents fonts que puguin demostrar l'existència històrica dels camins.

Com a informació documental per a la realització de l'estudi es consulten, per exemple, les actes de delimitació i els quaderns de camp de l'atermenament dels diferents municipis que va realitzar l'exèrcit al voltant dels anys 20, el cadastre actual i el cadastre d'implantació, cèdules de propietat, informes pericials, projectes antics, amidaments i jornals antics, entre d'altres. D'altra banda, com a informació gràfica es consulten principalment mapes antics, com les minutes municipals, plànols topogràfics i ortofotos antigues.

 

Font: Diputació de Barcelona (Ramon Viladomat)

COMPARTIR A
Share Button