Resultats finals del procés de selecció per a la provisió d´una plaça de bidell

Realitzades totes les proves del procés selectiu i una vegada qualificades per part del Tribunal Qualificador amb els criteris de valoració definits a l’acta, els resultats obtinguts pels aspirants són els següents: descarregar resultats.

COMPARTIR A
Share Button