Resultats de la prova pràctica del procés de selecció per la la provisió d´una plaça de bidell

Realitzades les proves pràctiques i una vegada qualificades per part del Tribunal Qualificador amb els criteris de valoració definits, els resultats obtinguts pels aspirants són els publicats en el següent document:

Descarregar

COMPARTIR A
Share Button