El ple de l'ajuntament aprova inicialment el Pressupost General de la Corporació per l'any 2016

En la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Cabrils que es va celebrar el passat dijous 26 de novembre, es va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l'any 2016 que està compost pel pressupost de l'Ajuntament, el de l'Organisme Autònom de l'Escola Bressol i el de l'Organisme Autònom del Museu-Arxiu Municipal, així com l'estat de previsions d'ingressos i despeses de la societat municipal Serveis i Promocions, S.A.

El Pressupost General pel 2016 és de 9.283.083,53 euros, dels quals 8.249.468 euros corresponen al pressupost de l’Ajuntament, 654.191,53 euros corresponen a l’escola bressol, 22.200 euros al museu i 357.228 euros corresponen a SEIPRO.

Del pressupost de l’Ajuntament cal destacar que pel 2016 s’ha inclòs un nou programa destinat a la promoció i el foment de l’esport, donada la nova gestió directa del complex esportiu municipal amb piscina. Per a aquest programa s’han previst un total de 444.000 euros d’ingressos i 561.658,40 euros de despeses. Malgrat aquesta nova incorporació i tenint en compte la contenció fixada per l’actual govern en les ordenances fiscals pel proper any, l’estalvi corrent pel pressupost 2016 és de 98.586,25 euros, que es destinarà a finançar inversions.

A la xifra anterior cal afegir-li els 947.325,70 euros provinents del romanent de tresoreria que, fruit de les diverses modificacions de crèdit que es van aprovar també en el ple, es destinaran a diverses inversions.

Gràcies a la incorporació del romanent de tresoreria, resultant de la liquidació del pressupost 2014, aquest any 2015 no s’ha arribat a concertar cap operació de crèdit ni tampoc s’ha previst fer-ne cap durant l’any 2016. Aquest fet comporta que el nivell d’endeutament de l’Ajuntament pugui passar del 50,26% a finals del 2014 a un 47,70% a finals del 2016.

D’altra banda, aquests pressupostos, que van ser tractats prèviament en una reunió de treball amb tots els grups municipals que conformen al ple on algunes de les propostes s'hi han incorporat, segueixen apostant clarament per una qualitat dels serveis públics ja siguin en l’àmbit de benestar social, de salut, d’educació, de mobilitat, així com fan una clara aposta per àrees com la cultura, el comerç, la comunicació i la transparència i la participació ciutadana, àrees que han vist incrementat el seu pressupost.

En quant al pressupost de l’escola bressol, cal destacar que un 93% de la despesa es destina a la despesa de personal que és el pilar fonamental de l’aprenentatge en el centre. D’altra banda, els ingressos d’aquest pressupost provenen majoritàriament de l’aportació de l’Ajuntament (66,7%), seguida de la recaptació de les taxes que paguen les famílies usuaris del servei (24,6%) i de l’aportació d’altres administracions (8,7%).

COMPARTIR A
Share Button