Acta 3-2015 validació de la prova del català, fase de concurs i proposta de nomenament

El tribunal qualificador de l’oposició lliure ha realitzat la selecció i qualificat la prova pràctica per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca.

Descarregar acta

COMPARTIR A
Share Button