Resultats del qüestionari del procés de selecció per a la provisió d´una plaça de Bidell

Fetes les correccions del qüestionari per part del Tribunal Qualificador, publiquem els resultats obtinguts pels aspirants.

Descarregar resultats

COMPARTIR A
Share Button