Resultats del qüestionari del procés de selecció per a la provisió d´una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca

El Tribunal Qualificador ha acordat anul·lar la pregunta 28 per incorrecció en la resposta. Per la qual cosa s’acorda puntuar sobre un màxim de 29 preguntes atès que no hi ha preguntes de reserva, per tant la nota mitjana per aprovar serà 14,5 sobre les 29 preguntes.

Veure més

COMPARTIR A
Share Button