Llista d´aprovació de la llista d´admesos per a la plaça bidell

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1116/2015, de data 3 de novembre de 2015, s’ha resolt el que es transcriu literalment a en aquest document: descarregar.

COMPARTIR A
Share Button