La Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda redueix els valors cadastrals de Cabrils

La Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda ha procedit a la reducció dels valors cadastrals del municipi de Cabrils que havia sol.licitat l'Ajuntament.

Aquesta mesura beneficiosa pels ciutadans i ciutadanes de Cabrils possibilitarà, per exemple, l'accés de famílies nombroses a gaudir de la bonificació en la quota de l'Impost sobre béns immobles (IBI) prevista en les Ordenances Fiscals, que pot anar del 50 % al 90 % segons els casos, si el valor cadastral de l'habitatge habitual és menor de 300.000 euros. Per a més informació es poden dirigir al departament de Serveis Econòmics de l'Ajuntament.

COMPARTIR A
Share Button