Llista d´admesos i exclosos per a la plaça tècnic auxiliar de biblioteca

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1114/2015, de data 2 de novembre de 2015, s’ha resolt el que es transcriu literalment a en aquest document: descarregar.

COMPARTIR A
Share Button