Llistat d'admesos i exclosos de la plaça d'agent interí de la Policia Local

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 569/2015, de data 1 de juny de 2015, s’ha resolt el que es transcriu literalment mitjantçant aquest document: descarregar.

COMPARTIR A
Share Button