MODIFICACIÓ TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària realitzada en data 18 de març de 2014, va adoptar, per unanimitat, la modificació del calendari fiscal de la taxa per entrada de vehicles-guals.

A continuació es pot observar al document de resolució de la junta: Document resolució junta.

COMPARTIR A
Share Button