pmp-proveidors

Període mig de pagament (PMP) a proveïdors

És la informació que es facilita en compliment segons el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament.

Podeu consultar tota la informació relativa a la gestió econòmica al Portal de Govern Obert i Transparència de l'Ajuntament de Cabrils.