seu

S’ha procedit a modificar el sistema de ‘Tràmits i gestions’ en línia via Internet amb el requisit d’accés a través de signatura electrònica, d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i, així com de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI).

Si necessiteu més informació sobre els Certificats digitals (què és i per a què serveix, què vol dir signatura electrònica, quins certificats s’accepten, com aconseguir un idCAT, un certificat digital...) trobareu tota la informació al portal de la GenCAT - Certificats digitals.

Els certificats digitals vàlids pels tràmits en línia són:

  • eDNI (Ministeri de l'Interior)
  • FNMT-CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre)
  • CATCert (Agència Catalana de Certificació)

Aquest tipus d'autenticació permet:

  • Realitzar tots els tràmits i gestions en línia amb garanties de seguretat i jurídiques.
  • Consultar l'estat de les vostres sol·licituds.
  • Emplenar fàcilment els formularis amb les vostres dades personals.

Accedeix a tot el llistat de 'Tràmits i gestions' disponibles de l'Ajuntament de Cabrils tot clicant a sobre de la imatge:

Accés al portal de Factura electrònica: