anuncis-oficials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

Convocatòria d'una subvenció de participació en el Programa d'Arranjaments d'habitatges per a gent gran de la província de Barcelona.

Biblioteca de Cabrils. Criteris per a l'acceptació de donatius.

Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP)

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

(aplicant a l'àmbit geogràfic el mot "CABRILS")

Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

(aplicant a la casella palabra de título el mot "CABRILS")