Servei de lloguer de Bugs d'assaig a Cabrils

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió...

Per internet

altell.cabrils@diba.cat amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 90 dies naturals.

Per telèfon

93 753 01 57

Presencialment

Les sol·licituds s'han de presentar per escrit a l'àrea de Joventut ubicada al Centre Cívic La Fàbrica (de dilluns a divendres de 8 a 15h).