Servei d'Ajuda a Domicili

És un servei polivalent que es realitza en el matx domicili (higiene, organització de la llar, cures, etc) o fora del domicili (compres, receptes, acompanyament al metge, etc).

L'objectiu del servei es potneciar l'autonomia de les persones i millorar la seva qualitat de vida.

Qui ho pot demanar? Tothom que des dels Serveis Socials, previ diagnostic i elaboració d'un pla de treball, es determini que ho necessita.

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió...

Per telèfon

Telefon: 93 750 75 80

Horari: Visites concertades
Demanar hora per telèfon